Glommersträsk/L Idrottsförening 
sedan 1923

Idrottsföreningen bildades sommaren 1923 den 16 juni av byns ungdomar, men som för många andra föreningar så började idrottandet några år tidigare. Tanken då som nu var att leda ungdomen in på sunda banor. 1935 är första noteringen av kvinnornas intåg i GLIFs föreningsliv. Föreningen köpte mark i Lappträsk (Moräng) som skulle användas till idrottsplats. Senare flyttades den till nuvarande plats och efter många olika förbättringar så blev det gräsplan 1990. Planen döptes till Glommra.

1935 kom första kvinnan
med i föreningen

Redan år 1935 användes gymnastiksalen i skolan av föreningen men på grund av hallens begränsningar var det svårt att utöva vissa idrotter. 1983 byggdes en ny sporthall som döptes till Flåsbodan. Tidigt började medlemmarna spela bandy nere vid träsket men efter några år så byggdes en liten rink nedanför Järnaffären, som senare flyttades till skolan. Ishockeysektionen arbetade för överlevnad och byter bland annat namn till MG hockey; Missenträsk/Glommersträsk Hockeyförening. De kämpade också för att kunna bygga en ishall och 1994 invigdes en ishall som döptes till Ängeshov. De första riktiga ishockeytröjorna med det stora G-et gjordes av några kvinnor i byn som hade stickmaskin.

Skidintresset har funnits i byn sedan starten och första elljuspåret anlades uppe vid liden 1975 och flyttades till nuvarande plats vi ishallen 2006. Toppen-loppet startades 1987 och är fortfarande en tilldragande tävling där skidsektionen har ett samarbete med SK Järven - Nasaloppet som startar i Glommersträsk och med målgång i Jörn. Tävlingen är seedningsgrundande för Vasaloppet så den lockar många.

1967 anlades den första tennisbanan vid GK dörren men flyttades till nuvarande plats vid skolan 1979. 1973 är första noteringen om volleybollspel i parken men det dröjde fram till 1979 innan volleyboll sektionen bildades, som är föreningens yngsta sektion. GLIFs kansli inhyser sig i sporthallen 1983 och flyttar till nuvarande plats i Järnaffärens byggnad i början på 2000-talet. Klubben har på senare år dragit ner på kansliets öppentider på grund av ekonomiska själ men tycker fortfarande att det är en viktig del i föreningen. Förutom kanslistens arbete så är det en samlingsplats för alla medlemmar.

En förening bestående
av 400 medlemmar 

 

Föreningens alla sektioner arbetade på högtryck på slutet av 1990-talet och ett behov av en styrkelokal var efterlängtat. GK Door upplät en lokal år 2003 till föreningen och både gym och vallabod inhystes i huset. Medlemsantalet vid starten var inte så högt och inträdesavgiften 1kr. En indrivningskommitté bestående av fyra herrar skulle underlätta att få in avgiften. Medlemsantalet har varierat under dessa år och idag har klubben ca 400 medlemmar. Av dessa är inte alla aktiva eller boende i byn, utan en del är stödmedlemmar. Klubben är och har alltid varit beroende av medlemsavgiften och inte att förglömma medlemmarnas ideella arbete för att klubben ska leva vidare. Den idrottsliga verksamheten i byn har väl haft sina upp och nergångar men kämpar fortfarande för att bidra till ett aktivare liv. Föreningen kan med stolthet se tillbaka på framgångsrika år inom olika sporter, men även blicka framåt mot nya mål. För närvarande har vi tre aktiva sektioner som arbetar för överlevnad tack vare ideella insatser; Volleyboll, Skidor, Ishockey, Fotboll (vilande).

Mera om Glommersträsk/Lappträsk IF historia och sportsliga framgångar finns att läsa i boken: ”GLIF 75 år”.
Finns att köpa på kansliet.